}

1e weekend
van September

Durf jij de uitdaging aan?!

Beleef de solexwereld en maak kans op o.a vrijkaarten voor de Zwarte Cross of een verzorgde Hap en Stap avond!

bandenspoor

Privacyverklaring

Solexrit Albergen, gevestigd in Albergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Solexrit Albergen
Ootmarsumseweg 159
7665 RX Albergen
0546 442239 of 06 183 195 95

solexracealbergen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Solexrit Albergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, zonder toestemming, neem dan contact met ons op via solexracealbergen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Solexrit Albergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Solexrit Albergen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Solexrit Albergen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Solexrit Albergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Solexrit Albergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Solexrit Albergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Solexrit Albergen gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Wat betreft de analytische cookies van Google Analytics hebben wij:

 • Een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten;
 • De laatste 8 cijfers van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • Geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Solexrit Albergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar solexracealbergen@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Solexrit Albergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solexrit Albergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via solexracealbergen@gmail.com

HET PARCOURS

HET PARCOURS VOOR DE 24-UURS SOLEXRIT ZAL ER ONDER VOORBEHOUD, ALS VOLGT UITZIEN:

Na de start zal vanuit de feesttent richting de Kemnaweg worden gereden. Deze weg is met medewerking van de Gemeente Tubbergen afgesloten, en dus geheel autovrij.

Dit geldt ook voor de Roombergweg, waar de coureurs rechtsafslaan. Na dit spectaculaire stuk door het welbekende Albergse Geziet wordt wederom rechtsaf geslagen, en rijdt men de helling af richting de kombocht bij boerderij Maathuis. Over het fietspad wordt de weg vervolgd richting cafe zalencentrum Morshuis over het oude rennerswartier en linksaf te slaan op de Kemnaweg. Hierna wordt een ronde gereden over het feestterrein, waarbij op het feestterein start/finish weer wordt gepasseerd.

Bekijk op Google Maps
Parcour solexrit Albergen
bandenspoor

Sfeerimpressie

Inschrijven

Online inschrijven

Informatie

Na betaling van € 195,- op rek.nr. NL92RABO0340259655 onder vermelding van de teamnaam, ontvangt de teamleider een e-mail ter bevestiging hiervan, hierbij bent u ingeschreven.

 • €195,- inschrijfgeld per team:
 • Deelname 24 uurs solexrit
 • Huur transponder
 • Toegang tot het rennerskwartier
 • Inschrijving is pas definitief na het inschrijven zelf, betaling inschrijfgeld en ontvangst bevestigingsmail van de organisatie.

Solex verhuur

Compleet verrast door de beleving die de 24-UURS Solexrit heet?
Je wilt graag mee doen, maar hebt geen solex?

Geen probleem!

Neem contact met ons op en wij helpen je zoeken naar een passende oplossing.

bandenspoor

Social Wall

Volg ons: logo Facebook

Contact

VRAGEN? STEL ZE GERUST!

Contactgegevens

logo Morshuis logo pakhuis Twente

Café Zalencentrum Morshuis
Ootmarsumseweg 159
7665 RX Albergen
tav. Solexrit Albergen

0546-441238 of 06 183 195 95

Ook op Social Media beantwoorden wij graag uw vragen. U vindt ons op Facebook en Instagram. Wij doen ons uiterste best om uw vraag zo snel mogelijk te behandelen.

REGELEMENT

Algemeen
+

Alle deelnemers rijden voor eigen risico, denk aan uzelf en aan uw mederijders.

De deelne(e)m(st)er dient tenminste 16 jaar oud te zijn en in bezit van een brommerrijbewijs of autorijbewijs (autorijbewijs behaalt voor 1 januari 2019).

Een werkende brandblusser is voor elk team en in elke tent verplicht.

Elke deelnemer dient een eigen risico verklaring in te vullen en het hierbij horende polsbandje te dragen tijdens de 24 uurs rit.

Er mag voor en tijdens de rit geen alcohol of drugs worden gebruikt. Bij overtreding volgt diskwalificatie voor de betreffende persoon, en 5 strafronden voor heel het team. De politie zal hierin steekproefsgewijs controle houden!

Een 24-uurs team bestaat uit een max van 12 leden. Wel moet van tevoren aangegeven worden wie de deelnemers zijn.

Ieder team moet de solex laten keuren op vrijdag tussen 14:00 en 17:00. Vanaf dit moment blijft de solex in het bezit van de organisatie.

Op het gehele parcours mag er NIET stil worden gestaan, mits er zich een valpartij, een technisch mankement voordoet of in de toegestane zone.

De maximale gemiddelde snelheid is 32 km/uur, met of zonder trappen. Bij een meting van 32.001 km/uur wordt er 1 strafronde gerekend.

Bij een evt. herstart zullen de rijders worden geplaatst volgens het klassement van 2 rondes voorheen.

Het gebruik van tijdswaarneming is toegestaan behalve het gebruik van transponders. Bij constatering van overtreding hiervan is de organisatie op elk moment gemachtigd 2 strafronden uit te delen.

Elk team krijgt een transponder ter beschikking, dit is voor de tijdswaarneming. Zorg hier goed voor. Ben je je transponder kwijt dan kost je dat €500,-

Beide nummerplaten worden na de rit weer ingeleverd bij de organisatie. Zo niet volgt nadien een factuur a €75.

Het dragen van beschermende kleding wordt ten zeerste aanbevolen. Een goedgekeurde helm is verplicht. Kinband van de helm dient vast te zitten. TEVENS IS HET VERPLICHT OM EEN FEL GEKLEURD VEILIGHEIDSHESJE TE DRAGEN WANNEER HET DAGLICHT WEGVALT. Hierin dient men de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Tijdens de rit betekent:

Oranje/Gele vlag: Gevaar

Rode vlag: Rit stilgelegd

Zwarte vlag: diskwalificeert de rijder, deze wordt verzocht onmiddellijk te stoppen en het parcours te verlaten.

Zwart/witte vlag: start / finish.

SOLEX
+

Elk team zorgt zelf voor een solex.

Zorg dat je een kenteken hebt bij je solex en dat het framenummer met het kenteken klopt.

Ieder team is verplicht zijn of haar wedstrijd-solex ter keuring aan te bieden bij de organisatie. Deze solex met keuringskenmerken dient dan ook de gehele 24 uur als wedstrijd-solex.

Het motorblok dient van een solex te zijn en origineel te functioneren. (cnc carter is toegestaan).

De banden dienen in goede staat te verkeren, de voorband dient bij aanvang van de rit minimaal 1 mm profiel te bezitten.

De remmen moeten zowel voor als achter in goede staat zijn en werken.

Op de solex mag geen trapversnelling aanwezig zijn.

Het vliegwiel dient op een degelijke wijze te zijn afgedekt. Geen scherpe en/of uitstekende onderdelen.

Geluidsmeting: niet meer Db dan een originele standaard solex (90 Db)

Nummerplaten aan beide zijden van de solex, of op aanwijzingen van de organisatie. Afmetingen 21x15 cm.

Zorg dat er een goed voor- en achterlicht op zit en dat het werkt. De organisatie kan je tijdelijk uit de rit zetten tot het licht weer gemaakt is.

De tijdens de keuring op de solex aangebrachte keuringskenmerken mogen niet worden verwijderd. Alleen solexen voorzien van alle keuringskenmerken mogen deelnemen aan de rit.

Besluit
+

Tijdens de solex-rit is de organisatie gerechtigd van dit reglement af te wijken. Hierbij zal nimmer de veiligheid, redelijkheid, billijkheid uit het oog worden verloren.

Bij het niet naleven van enig punt uit het reglement is de organisatie bevoegd om het team te diskwalificeren.

Bij aanmelding voor deze 24 uurs rit geeft u aan dat u de reglementen heeft doorgenomen en deze akkoord zijn bevonden.

Alleen een transponder toegekend door de organisatie is geldig. Bij overtreding wordt het team gediskwalificeerd.

De organisatie heeft het recht bij twijfel een extra keuring uit te voeren.

Bij slecht weer beslist de organisatie of er wordt doorgereden.

Discussiëren met de organisatie mag maar hou het netjes. Bij onfatsoenlijk gedrag wordt het team 5 rondes terug gezet.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Protest aantekenen na de 24 uurs rit is niet toegestaan.

Let op: je bent een deelnemer in het verkeer en je moet je aan de verkeersregels houden. Vergeet dit niet want het parcours is niet helemaal afgesloten van het normale verkeer.

Huisregels
+

De organisatie van de 24-uurs solexrit verwelkomt je graag op het solex rennerskwartier. Voor een goede sfeer, maar vooral vanwege de veiligheid hebben wij een aantal huisregels opgesteld, waar alle gasten zich aan moeten houden.

1. Het terrein is geopend van donderdag 6 september 18:00 uur t/m zondag 9 september 15:00 uur.

2. Bij aankomst volg je de borden rennerskwartier en meldt u zich bij de organisatie voordat u de spullen uitpakt of opbouwt. De organisatie wijst u uw standplaats toe.

3. De omvang van je plek is aangegeven en betrekt een oppervlakte van 4 x 6 meter

4. Personenauto's worden niet toegelaten op het rennerskwartier. Mensen met een caravan of vouwwagen mogen deze plaatsen op aanwijzing van de organisatie, waarna de auto direct weer dient te worden verplaatst naar de parkeerplaats. We gaan er van uit dat iedereen zijn slaapplaats weer netjes mee naar huis neemt.

5. Elk team IS VERPLICHT een goedgekeurde werkende brandblusser in hun stand aanwezig te hebben.

6. Blikjes bier of fris is toegestaan. Het is ten strengste verboden glaswerk mee te nemen! De consumptie wordt alleen toegelaten op het rennerskwartier.

7. Open vuur is verboden. Hierop wordt streng gecontroleerd! Ook na de finishvlag is dit ten strengste verboden!

8. Wanneer een team na de 24 uurs solexrit zijn plek op het rennerskwartier niet netjes en schoon heeft achtergelaten zal de rekening voor de schoonmaakkosten verhaald worden op het desbetreffende team.

9. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

10. Op het terrein is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een grote aggregaat beschikbaar gesteld door het team Postel/Kamphuis. Iedereen is vrij om hier gebruik van te maken tegen een kleine vergoeding (hoe meer teams hier gebruik van maken, des te goedkoper het word voor iedereen). Voor de exacte kosten van deze mogelijkheid willen wij jullie doorverwijzen naar het team Postel/Kamphuis (info@posteltentenverhuur.nl) . Wij als organisatie staan hier los van.

11. Voor calamiteiten wordt u verwezen naar deze beveiligingsmensen en/ of naar de post bij de ingang. EHBO is direct oproepbaar vanaf de ingangspost of via de bewaking.

12. De organisatie van de 24-uurs solexrit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

13. De organisatie van de 24-uurs solexrit kan naar eigen inzicht bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.

14. Denk aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners. Het is dus verboden luide muziek te draaien na vrijdag 87september 23:00 tot zondag 9 september 08:00.

15. Geen huisdieren toegestaan.

16. Laat bij vertrek geen spullen, zoals tent, caravan, bankstellen en afval achter op het rennerskwartier. Wanneer deze regel niet word nageleefd zijn wij als organisatie genoodzaakt kosten in rekening te brengen naar elk team.

17. De organisatie is gemachtigd om bij annulering van de inschrijving het betaalde inschrijfgeld gedeeltelijk of in zijn geheel te behouden. Dit in verband met reeds gemaakte kosten.